Kućni red

KUĆNI RED PODUZETNIČKOG INKUBATORA KASPI - UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Kućnim redom poduzetničkog inkubatora KASPI (dalje u tekstu: Kućni red) propisuje se i regulira radno vrijeme, ulazak i izlazak, zaštita od požara, red i mir, održavanje čistoće i drugo, u objektu poduzetničkog inkubatora KASPI (dalje u tekstu: KASPI), na adresi Milana Marjanovića 1, 51215 Kastav.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Kućnom redu odnose se jednako na ženski i muški rod.

Kućni red trebaju poštivati svi korisnici KASPI-ja.

Korisnicima KASPI-ja smatraju se:

 1. ovlašteni djelatnici Grada Kastva
 2. polaznici inkubacijskog programa
 3. zakupoprimci prostorije uredskog prostora K2
 4. dnevni korisnici u coworking prostoru K3 (freelanceri, digitalni nomadi i sl.)
 5. korisnici konferencijske sobe K1
 6. vanjski stručnjaci koji provode inkubacijski program
 7. poslovni partneri Grada Kastva
 8. gosti prethodno navedenih korisnika

Od korisnika KASPI-ja očekuje se da se prema objektu, imovini i stvarima koje koriste odnose kao prema zajedničkom dobru koje treba štititi u zajedničkom interesu.

Korisnici su dužni o pravilima Kućnog reda informirati svoje goste te preuzimaju punu odgovornost u slučaju njihovog nepridržavanja Kućnog reda.

ULAZAK I IZLAZAK

Članak 2.

Korisnici KASPI-ja mogu slobodno ulaziti i izlaziti iz KASPI-ja koristeći svoju ID karticu ili jednokratnu šifru koja im je dodijeljena, unutar radnog vremena, odnosno unutar vremena u kojem su prethodno najavili svoj boravak u KASPI-ju putem sustava za rezervacije.

U KASPI ne smiju ulaziti osobe koji nisu korisnici KASPI-ja, odnosno koji nisu pozvani kao gosti.

Članak 3.

Obveza je svakog korisnika koji ulazi u KASPI ili izlazi iz KASPI-ja da zatvara ulazna vrata na objektu. Korisnik koji ne zatvori ulazna vrata na objektu smatrat će se odgovornim za svu nastalu štetu uzrokovanu ovim činom.

RADNO VRIJEME

Članak 4.

Radno vrijeme KASPI-ja radnim danom i subotom započinje u 7:00 sati, a završava u 23:00 sata. Ulazak u KASPI izvan radnog vremena, kao i nedjeljom i praznicima, nije dozvoljen, osim u izvanrednim situacijama i uz prethodnu najavu nadležnom Upravnom odjelu Grada Kastva.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Članak 5.

Svi korisnici KASPI-ja obvezni su učinkovito trošiti električnu energiju i pravilno koristiti vodu, odnosno štedjeti potrošnju kada god je moguće. Ukoliko korisnik koji je u tom trenutku jedini u KASPI-ju napušta prostor, dužan je provjeriti jesu li svi potrošači isključeni te ih u protivnome isključiti.

ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 6.

Korisnici su svoje uređaje dužni održavati u ispravnom stanju, odnosno spriječiti nastajanje i širenje požara ispravnim korištenjem, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 7.

Korisnik KASPI-ja koji primijeti opasnost od požara obvezan je otkloniti opasnost, odnosno pristupiti gašenju požara i ugasiti ga, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

Ako korisnik KASPI-ja nije u stanju otkloniti požar, dužan je odmah obavijestiti vatrogasce telefonskim pozivom na broj 112 ili 193.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Članak 8.

U zatvorenim prostorima KASPI-ja nije dozvoljeno pušenje.

Članak 9.

Ako korisnik KASPI-ja primijeti opasnost (poplava, provala ili sl.) koju ne može samostalno otkloniti, dužan je odmah obavijestiti nadležne institucije telefonskim pozivom na broj 112 i nadležni Upravni odjel Grada.

RED I MIR

Članak 10.

U KASPI-ju trebaju vladati red i mir koji omogućuju normalnu radnu atmosferu, odnosno nesmetani rad prisutnih korisnika KASPI-ja.

Korisnici KASPI-ja također su dužni voditi računa o redu i miru stanara susjednih zgrada, pogotovo tijekom boravka u vanjskim prostorima KASPI-ja, odnosno na pristupnim putevima.

ČIŠĆENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM

Članak 11.

Za redovno i temeljito čišćenje svih unutarnjih i vanjskih prostorija KASPI-ja odgovoran je Grad Kastav.

Članak 12.

Svi korisnici KASPI-ja dužni su nakon korištenja ostaviti prostor čistim, odnosno vratiti ga u prvobitno stanje. Ova odredba posebno se odnosi na korištenje zajedničkih prostorija (WC, kuhinja i sl.).

U slučaju pripreme ili serviranja hrane u prostorijama KASPI-ja, odgovorni korisnici dužni su pospremiti i iznijeti iz KASPI-ja ostatke hrane. Korištenje čajne kuhinje propisan je Kućnim redom za korištenje čajne kuhinje koji je istaknut u prostorima KASPI-ja.

Članak 13.

Svi korisnici KASPI-ja obvezni su svoj otpad adekvatno pripremiti i odložiti na za to predviđena mjesta u sklopu KASPI-ja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kućni red je istaknut u prostorima KASPI-ja.

O svim izmjenama i dopunama ovog Kućnog reda korisnici KASPI-ja će biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 15.

Ovaj Kućni red stupa na snagu dana 10. svibnja 2022. godine.

Kontakt: +385 99 222 0795, +385 51 688 219

KUĆNI RED ZA KORIŠTENJE ČAJNE KUHINJE

Članak 1.

Svaki korisnik poduzetničkog inkubatora KASPI koji koristi čajnu kuhinju treba:

 • poštivati ostale korisnike u čajnoj kuhinji i drugim prostorijama;
 • voditi računa da se ponašanje uskladi s osnovnim ljudskim načelima;
 • se odnositi prema imovini pažnjom dobrog domaćina.

Članak 2.

U slučaju korištenja kuhinje, korisnik je dužan:

 • paziti na vlastitu sigurnost i sigurnost objekta;
 • nakon korištenja kuhinjskih uređaja i pribora očistiti iza sebe, a prostorija treba biti očišćena i dovedena u stanje u kojem je i zatečena;
 • ne ostavljati nikakve namirnice ili posuđe i sl., odnosno uredno složiti kuhinjski inventar;
 • razumno koristiti potrošni materijal (deterdženti i ostala sredstva za čišćenje, krpe i ostalo).

U slučaju nedostatka kuhinjskog potrošnog materijala potrebno je obavijestiti nadležni Upravni odjel Grada Kastva.

Članak 3.

Sva oštećenja u čajnoj kuhinji nastala uslijed rukovanja korisnika, korisnik je dužan sanirati, odnosno financijski sudjelovati u otklanjanju kvara ili oštećenja.

Članak 4.

Tumačenje odredbi ovog Kućnog reda za korištenje čajne kuhinje daje nadležni Upravni odjel.

Članak 5.

Ovaj Kućni red stupa na snagu dana 10. svibnja 2022.

Kontakt: +385 99 222 0795, +385 51 688 219