Opći uvjeti i pravila korištenja

Prodavatelj i vlasnik www.kaspi.hr – Grad Kastav, sa sjedištem u Kastvu, Zakona kastafskega 3, OIB 54394236461, MBS 2581566, zastupa Matej Mostarac, gradonačelnik.

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja pristupi na https://reservations.kaspi.hr/hr i pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice.

Kupac - fizička osoba koja izvan bilo kakve djelatnosti iznajmi i i plati radnu jedinicu na web stranici Prodavatelja, te pravne osobe i obrtnici.

Kupac, fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupoprodaju u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno.

Prostori su svi prostori koji su istaknuti u internet trgovini https://reservations.kaspi.hr/hr te koje je moguće iznajmiti.

Opće odredbe

Uvjeti poslovanja i korištenja za fizičke osobe podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08) i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Pravo korištenja Internet trgovine osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole grada Kastva te prihvaća da Grad Kastav nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internet trgovini ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pravila korištenja internet trgovine i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta i pravila. Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu info@kaspi.hr.

Uvjeti prodaje

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak registracije, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih u našoj Internet trgovini.

Slike i opisi

Svi prostori su prikazani opisno i fotografijama.

Djelatnici Internet trgovine nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Cijene

Na Internet trgovini navedene su sve cijene. Sve cijene izražene su u HRK, i sadrže obračunatu zakonsku stopu PDV-a.

Najam

Na internetskim stranicama https://reservations.kaspi.hr/hr omogućena je najam:

  • kao gost (vanjski korisnici)
  • kao registrirani korisnik (polaznici programa inkubacije)

Prostori se rezerviraju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „U košaricu“. odabrani prostor se dodaje u potrošačku košaricu. Prostor se smatraju rezerviranim u trenutku kada Kupac prođe cijeli Proces „Naplate“.

Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete i pravila korištenja internet trgovine te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Ukoliko je Kupac pravna osoba u procesu kupovine kod odabira načina plaćanja mora označiti polje „Zatraži R1 račun” nakon čega će se otvoriti dodatna polja u koja mora unijeti točan naziv tvrtke i točan OIB. Grad Kastav nije odgovoran za unos netočnih podataka. Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Prilikom rezervacije Kupac klikne na slobodni prostor na koji želi da odabrani prostor bude rezerviran. Kako bi rezervacija bila što brža potrebno je provjeriti točnost upisanih podataka.

Nakon uspješne rezervacije na Internet trgovini Kupac za rezervirani prostor dobiva na e-mail potvrdu sa brojem rezervacije i računom u privitku.

Plaćanje

Internet trgovina https://reservations.kaspi.hr/hr koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay - Web Secure Payment Gateway PCI DSS LEVEL 1 - Certified by SIQ

Podržavamo sljedeće načine plaćanja: Visa, Mastercard, Maestro i Diners.

Visa MasterCard Maestro Diners Club International

Korištenje prostora

Kao registrirani korisnik: Grad Kastav dodjeljuje ID karticu koja sadrži šifru pomoću koje će biti omogućen ulazak /izlazak u/iz rezervirani/og prostor/a.

Kao gost: prilikom rezervacije prostora gostu će biti dostavljena putem sustava jednokratna šifra pomoću koje će mu biti omogućen ulazak/izlazak iz prostora. Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu info@kaspi.hr .

Uvjeti korištenja prostorija moguć je po satu i danu od ponedjeljka do subote od 7:00h  do 23:00h. Prostor je moguće rezervirati najranije 1 sat od planirane rezervacije i otkazati 24 sati najkasnije od vremena rezerviranog prostora.

Povrat sredstava

U slučaju povrata sredstava, isti će biti obrađen u najkraćem mogućem roku. Povrat će biti obavljen na isti način na koji je uplata zaprimljena. Rok povrata na račun Kupca ne ovisi o Prodavatelju i WSPay-u, već isključivo o banci izdavatelju kartice.

Rješavanje prigovora i reklamacija

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke artikala koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Ako rezervirani prostor ne odgovara narudžbi (pogrešan ili nedostajući artikl), Kupac šalje obavijest Prodavatelju na e-mail info@kaspi.hr u roku od 48 sati od rezervacije.

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja te na isti odgovoriti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Prodavatelj nije odgovoran za nemogućnost rezervacije prostora ako ta mogućnost nije postojala u trenutku rezervacije koji je uzrokovan nepravilnim rukovanjem rezervacije od strane Kupca.

Korisnik je dužan obavijestiti Prodavatelja o nemogućnosti rezervacije te u prigovoru pojasniti, a po mogućnosti i fotografski dokumentirati o kakvom je nedostatku riječ.

Primjedbe i prigovori

Internet trgovina https://reservations.kaspi.hr/hr i Prodavatelj omogućuju da svoje pisane prigovore vezane uz Internet kupovinu šaljete na e-mail: info@kaspi.hr.

Na sve primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od najviše 5 dana.

Kako bismo, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti i odgovorili, potrebno je da Kupac u pisanom prigovoru navede točne podatke za dostavu odgovora na primjedbu.

Internetsko rješavanje sporova

Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem europske platforme za internetsko rješavanje sporova koju pruža Europska komisija kako bi omogućila pristup kvalitetnom rješavanju sporova i tako osigurala sigurniju i pravedniju kupnju na internetu. Svi internetski trgovci i trgovci na malo u EU-u, na Islandu, u Lihtenštajnu ili u Norveškoj obvezni su osigurati lako dostupnu poveznicu s platformom za internetsko rješavanje sporova i adresu e-pošte za platformu za internetsko rješavanje sporova za kontakt s vama (članak 14. Uredbe (EU) br. 524/2013).

Platforma se nalazi na linku http://ec.europa.eu/odr.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Adresa i mjesto rada: Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
Službeni e-pretinac: info@kaspi.hr.

Informacije o tvrtki

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3
51215 Kastav
OIB: 54394236461
Matični broj: 2581566
E-mail: info@kaspi.hr
IBAN HR82 2402006 1818000003; Erste Steiermarkische bank d.d.

Gradonačelnik
Matej Mostarac